Geschiedenis aikido

Morihei Ueshiba   ( 植芝 盛平 )

De Grondlegger van het Aikido is Morihei Ueshiba.Morihei Ueshiba grondlegger van Aikido

De meeste historici zien hem als de grootste onder de meesters der 'klassieke' krijgskunsten van de twintigste eeuw. Morihei Ueshiba heeft een onuitwisbare indruk op deze tijd achtergelaten met de creatie van een soepele, allesomvattende methode, gebaseerd op een filosofie van geweldloosheid: het Aikido.

Hij werd geboren in 1883 in Japan in een famillie met een diepe achtergrond in de krijgskunsten, voornamelijk in het gebruik van japanse wapens. Zijn vader, Yoroku, leraar in de zwaardkunst en het gebruik van de speer van de edellieden van Kii, leidt hem al op zeer jonge leeftijd op. Van zijn kant is echter de jonge Ueshiba net zo gepasioneerd voor de krijgskunsten. Hij 'gooit' zich werkelijk op de studie van verschillende stijlen ju jutsu en het Aiki jutsu. Verder bekwaamd hij zich in het gebruik van het zwaard, de stok en de speer.

Zijn belangrijkste leermeester in het gebruik van wapens is de uitmuntende Sokaku Takeda, een genie op dit gebied die hem een verzameling technieken aanleert, dat men kent onder de naam Daito Ryu.

Onder leiding van Takeda ontdekt Ueshiba wat wel en wat niet kan in een gevecht, maar het is niet genoeg. Wat hem werkelijk interesseert is de plaats die de mens inneemt in de wereld.... En in het totale beeld van de dingen, de plaats van de mens in het universum!

Dat ontdekt hij echter dankzij een ander buitengewone leraar, de monnik Onasiburo Deguchi, een grootmeester van een neo-shintoistische beweging: het Omoto-kyo.

Door Deguchi ontdekt Ueshiba de wonderlijke en esotorische oefeningen die men Koto-Dama (gebruik van gebeden en geluiden) noemt, maar tegelijkertijd raakt hijdoor Deguchis invloed ook sociaal en politiek geëngageerd.morihei ueshiba 2

Wanneer in 1924 Deguchi Japan voor Mongolië verlaat, begeleid Ueshiba hem als zijn lijfwacht. In Mongolië beleeft het tweetal de meest ongelooflijke avonturen en leiden zij een onzeker bestaan. Deguchi richt een klein legertje op en deelt zout en rijst uit onder de arme bevolking. Ueshiba moet tegelijkertijd al zijn opgedane kennis der krijgskunsten aanwenden om hen bendes bandieten en vijandelijke krijgsheren van het lijf te houden.

Het geheel is echter een vruchtbare ervaring voor beiden en voor de eerste maal in zijn leven ontdekt de toekomstige grootmeester dat hij beschikt over een speciale gave. De gave van het anticiperen......

Tijdens de vele gevechten die zij moeten leveren 'voelt' Ueshiba de slagen die zijn richting opkomen en kan ze daardoor zonder veel problemen ontwijken. Ook als hij later naar Japan terugkeert blijkt deze gave deel uit te maken van zijn 'mentale make-up'. Hij hervat zijn trainingen en eindigt met het bereiken van de totale verlichting (de 'Satori')

Vanaf dat moment is het voor Ueshiba duidelijk: de plaats van de mens in het universum is een dienaar van God zijn. De krijgskunsten op hun beurt hebben in zijn visie slechts één doel: de vrede op aarde onder de mensen terug te brengen. Om de beoefening van zijn technieken in harmonie te brengen met zijn nieuwe filosofische overtuiging, creëert Ueshiba een nieuwe kunst: het Aikido. morihei ueshiba 3

Tot aan het einde van zijn bewogen leven blijft de meester doorgaan met het uitdragen van zijn boodschap door middel van vele lezingen en demonstraties. Ook die demonstraties blijven ongelooflijk om te zien en geven genoeg grond aan de legendevorming die Ueshiba gaat omringen.

Voorbeelden daarvan zijn er genoeg: een aantal volwassen kerels probeert hem omver te duwen en in beweging te krijgen maar slagen daar niet in en eindigen zelf op de grond! Een reusachtige Sumo-worstelaar wordt door hem omver geworpen en zo gaat het maar door. Velen zien Ueshiba niet meer als een mens, maar als een Kami (kracht der natuur).

 

Morihei Ueshiba (植芝 盛平, Ueshiba Morihei ; Tanabe, 14 december 1883 – 26 april 1969)